sản xuất dây dẫn nhựa, lắp ghép ống nhựa, dây dẫn HDPE ( lấy cả có hình săm )

16:00 - 25/06/2024

Mức lương: Lương cơ bản : 27470 Đài tệ/ tháng chưa tính tăng ca số lượng nhiều

Nơi làm vệc: Chương Hóa, Đài Trung

Thời gian bắt đầu: 18/07/2024

Nhà máy: CÁT HỮU
Địa điểm: CHƯƠNG HÓA, ĐÀI TRUNG
Thời hạn : 03 năm
Số Lượng: 03 NAM
Tuổi: 22-30 tuổi, chiều cao: 165 trở lên, cân nặng tương đối
Yêu cầu: Lao động có thể lực tốt, chăm chỉ, chịu khó, nhanh
nhẹn, lấy cả đi về rồi
Nội dung công việc: sản xuất dây dẫn nhựa, lắp ghép ống nhựa, dây dẫn HDPE, hàn ống nhựa bằng phương thức hàn nhiệt, chủ yếu làm việc trong công xưởng và ra ngoài lắp đặt theo sự sắp xếp của chủ …và các công việc khác
do chủ sắp xếp.
Lương cơ bản : 27470 Đài tệ/ tháng.
Tăng ca theo tình hình thực tế công việc và năng lực làm việc của lao động. Hiện tăng ca: Khoảng 90 tiếng/ tháng. Phối hợp tăng ca theo sự sắp xếp của chủ.
Phí ăn ở : Cung cấp bữa trưa, tăng ca, ký túc trong công ty trừ 2500 Đài tệ/ tháng (chưa gồm điện nước)

Xuất khẩu lao động Tường Minh

Ngày tháng: July 25, 2024

This entry was posted in . Bookmark the permalink.